ВЕСТИ

Задовољство клијената – један од примарних циљева Дипос-а

20.01.2021.Вести

Континуирано праћење квалитета пружених услуга један од основних принципа на којима почива унапређење услуга, однос партнерства са корисницима услуга, а интензивна сарадња са клијентима и њихово задовољство услугама императив је постојања свих модерних привредних субјеката.

Стога је Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд  у претходном периоду уложило велике напоре, како би унапредило своје пословне процесе, квалитет својих услуга и задовољство својих корисника.

Током децембра 2020. године Дипос је реализовао анонимно анкетно испитивање корисника о пруженим услугама, којом приликом су испитаници имали могућност да оцене квалитет пружених услуга, да изнесу свој утисак када су у питању њихова очекивања и захтеви, да оцене транспарентност и доступност информација, као и имиџ Друштва, компетентност, професионалност и љубазност запослених, а потом и да изразе укупно задовољство пруженим услугама.

Позитиван имиџ ДИПОС-а по мишљењу корисника

Задовољство клијената радом менаџмента и стручних служби ДИПОС-а

Задовољство пруженим услугама Дипос-а по мишљењу клијената

Укупно задовољство оствареном сарадњом 

% клијената који би препоручили Дипос својим пословним партнерима

% клијената који је задовољан ажурношћу ДИПОС-а

Општи налаз спроведеног истраживања је, да су корисници услуга изразили висок степен задовољства свим аспектима остварене пословне сарадње са Друштвом за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд.

Кључне резултате добијене спроведеним истраживањем можете видети и преузети кликом ОВДЕ.