VESTI

Zadovoljstvo klijenata – jedan od primarnih ciljeva Dipos-a

20.01.2021.Vesti

Kontinuirano praćenje kvaliteta pruženih usluga jedan od osnovnih principa na kojima počiva unapređenje usluga, odnos partnerstva sa korisnicima usluga, a intenzivna saradnja sa klijentima i njihovo zadovoljstvo uslugama imperativ je postojanja svih modernih privrednih subjekata.

Stoga je Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd  u prethodnom periodu uložilo velike napore, kako bi unapredilo svoje poslovne procese, kvalitet svojih usluga i zadovoljstvo svojih korisnika.

Tokom decembra 2020. godine Dipos je realizovao anonimno anketno ispitivanje korisnika o pruženim uslugama, kojom prilikom su ispitanici imali mogućnost da ocene kvalitet pruženih usluga, da iznesu svoj utisak kada su u pitanju njihova očekivanja i zahtevi, da ocene transparentnost i dostupnost informacija, kao i imidž Društva, kompetentnost, profesionalnost i ljubaznost zaposlenih, a potom i da izraze ukupno zadovoljstvo pruženim uslugama.

Pozitivan imidž DIPOS-a po mišljenju korisnika

Zadovoljstvo klijenata radom menadžmenta i stručnih službi DIPOS-a

Zadovoljstvo pruženim uslugama Dipos-a po mišljenju klijenata

Ukupno zadovoljstvo ostvarenom saradnjom 

% klijenata koji bi preporučili Dipos svojim poslovnim partnerima

% klijenata koji je zadovoljan ažurnošću DIPOS-a

Opšti nalaz sprovedenog istraživanja je, da su korisnici usluga izrazili visok stepen zadovoljstva svim aspektima ostvarene poslovne saradnje sa Društvom za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd.

Ključne rezultate dobijene sprovedenim istraživanjem možete videti i preuzeti klikom OVDE.