VESTI

Zadovoljstvo korisnika – jedan o prioriteta Dipos-a

10.11.2020.Vesti

Jedan o primarnih ciljeva Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd jeste zadovoljstvo njegovih korisnika usluga. Ovaj cilj ujedno predstavlja i značajan izazov za celu organizaciju i sve zaposlene.

Implementacijom međunarodnog standarda ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom Društvo je pokazalo spremnost da dodatno unapređuje svoje poslovne procese, sposobnost da konzistentno obezbeđuje usluge koje ispunjavaju zahteve njegovih korisnika, da brine o njihovom zadovoljstvu pruženim usluga, da sasluša njihove predloge i da nastoji da opravda njihova očekivanja.

Sprovođenjem ispitivanja privredno društvo „Dipos“ d.o.o. Beograd nastoji da dodatno unapredi odnos sa korisnicima svojih usluga, da identifikuje mogućnosti za poboljšanje strategija, poslovnih procesa i karakteristika koje su korisnici vrednovali i da shodno njihovim preporukama poboljša svoje poslovanje i ostvari još bolje poslovne rezultate.

Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je korisnicima svojih usluga dostavilo pristupni link anonimnoj anketi putem elektronske pošte, u kojoj mogu oceniti kvalitet pruženih usluga i izvedenih radova, kvalitet korišćenih resursa, poštovanje rokova za izvršenje njihovih zahteva, urednost i redovnost izvršavanja ugovornih obaveza, imidž Društva, transparentnost u poslovanju, dostupnost informacija, položaj u odnosu na konkurenciju, ljubaznost, profesionalnost, posvećenost, saradljivost i operativnost zaposlenih. Pored navedenog Dipos je putem anonimne ankete pozvao korisnike svojih usluga da iznesu i ostala zapažanja eventualne primedbe, predloge i sugestije.