VESTI

Elektronski bilten – JANUAR 2021. godine

Elektronski bilten 01/21

Kompletan dokument možete preuzeti u PDF formatu.

Preuzmite

28.01.2021.Elektronski bilten

Zajedno sa najlepšim novogodišnjim željama svojim korisnicima usluga, poslovnim partnerima i kolegama, prvog januara uputili smo i srdačne čestitke Republici Kubi povodom Dana oslobođenja.

Republika Mjanmarske Unije obeležila je svoj nacionalni dan 4. januara, a Indija Dan Republike 26. januara. U našim blogovima objavljenim tokom januara meseca otputovali smo do ovih dalekih, ali nama diplomatski bliskih zemalja i podsetili se uspostavljanja i razvoja bilateralnih odnosa sa Republikom Srbijom.

Pozivamo vas da ih pročitate na našem veb-sajtu.

Novu godinu dočekali smo i sa novom IT infrastrukturom, čime smo završili dvogodišnji proces softverske i hardverske modernizacije kako bismo zadovoljili razvojne potrebe Društva.

Sa zadovoljstvom ističemo pozitivne rezultate istraživanja o zadovoljstvu korisnika koji su kao i prošle godine veoma visoki i koji nastavljaju da unose optimizam u naše okruženje na početku godine.

Neke od tih informacija delimo sa vama u ovom biltenu.