НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Булевар ослобођења

04.04.2019.

Тип непокретности: Стан

Локација, Општина: Вождовац

Адреса: Булевар ослобођења

Површина: 43,80 м²

Намена: Становање

Намештеност: Ненамештен

Спрат: ИИ

Паркинг: Да, улични

Тераса: Да

Структура: Једноипособан

Собе: 2

Купатило/Тоалет: 1/0

Врста грејања: Етажно (електрична енергија)

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 5 године
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 18.04.2019. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Разгледање објекта могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

закуп@дипос.рс

Напомена

Трајање огласа
је истекло