VESTI

U Diposu završena obimna modernizacija IT infrastrukture radi unapređenja poslovanja

31.12.2020.Vesti

U cilju unapređenja poslovnih procesa i bezbednosti informacija, optimizacije upotrebe resursa u savremenom okruženju i i povećanja nivoa kvaliteta usluga koje pružamo klijentima, u prethodne dve godine Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je uspešno sprovelo niz aktivnosti u oblasti informacionih tehnologija.

Obimna modernizacija mrežne infrastrukture rezultirala je povećanom bezbednošću resursa i  dodatnom efikasnošću i efektivnošću samih procesa unutar organizacije.

Krajem 2019. godine implementiran je ISO/IEC 27001:2013 standard za zaštitu i bezbednost informacija, sa dodatkom koji se odnosi i na zaštitu podataka o ličnosti, čime se Društvo uvrstilo u red prvih klijenata u Republici Srbiji koji su izvršili sertifikaciju na ovaj način.

Serverske i klijentske infrastrukture su modernizovane i na hardverskom i na softverskom nivou. Korišćenjem virtualizacije smanjeni su troškovi za hardver i povećan je stepen iskorišćenosti IT resursa, a ujedno je ostvarena visoka bezbednost skladištenih podataka.

Prateći savremene trendove, određeni broj servisa je migriran na Cloud okruženje. Na ovaj način je olakšan rad zaposlenima sa udaljenih lokacija, što se pokazalo naročito korisnim u doba pandemije.

Poboljšani su komunikacioni kanali sa ciljem da se korisnicima usluga i javnom mnjenju na lak i pristupačan način obezbede sve potrebne informacije koje se tiču usluga i načina rada samog Društva.

Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd će i ubuduće nastaviti da prati savremene tehnološke trendove, da kontinuirano unapređuje poslovne procese, ostvaruje zavidne rezultate u svom poslovanju i da obezbeđuje odgovorno, bezbedno i profesionalno korišćenje podataka svih svojih sadašnjih i budućih klijenata.