VESTI

DIPOS sproveo istraživanje o zadovoljstvu korisnika njegovih usluga

20.01.2020.Vesti

Kontinuirano praćenje zadovoljstva korisnika pruženim uslugama jedno je od osnovnih mehanizama unapređenja, kako samih usluga koje jedna organizacija pruža, tako i odnosa partnerstva između zainteresovanih strana – pružalaca usluga i korisnika istih. U cilju istraživanja zadovoljstva korisnika uslugama koje pruža društvo „DIPOS‟, u decembru 2019. godine je organizovano i realizovano anketno ispitivanje korisnika o kvalitetu različitih aspekata poslovanja društva „DIPOS‟, na uzorku od 100 korisnika.

Opšti nalaz ovog istraživanja je, da su korisnici veoma zadovoljni, kako kvalitetom usluga koje pruža društvo „DIPOS‟, tako i aktivnostima i kompetencijama zaposlenih u društvu „DIPOS‟. Generalno posmatrano, rezultati govore o pozitivnom odnosu klijenata prema poslovanju društva „DIPOS‟. 

Dobijene ključne rezultate možete videti klikom OVDE