ВЕСТИ

Зелена оаза у srcу града

27.08.2019.Вести

Након реализованог пројекта улепшавања амбијенталне целине Дипломатске колоније на Дедињу који је подразумевао радове на реконструкцији улица Дипломатске колоније, Александра Стамболиског и Генерала Саве Грујића, замену уличне расвете, као и обележавање непокретности, којима друштво Дипос управља, постављањем светлећих самостојећих тотема, Друштво је приступило радовима на улепшавању зелених површина Дипломатске колоније на Дедињу.

Још од своје изградње, давне 1961. године, Дипломатска колонија на Дедињу је одувек представљала посебну амбијенталну целину града.

Унапређење њеног изгледа и одржавање на високом нивоу преставља за Друштво како задовољство тако и изазов.

Током протеклог периода, Друштво је преданим радом додатно унапредило визуелни изглед Дипломатске колоније на Дедињу.

Водећи рачуна о заштити животне средине, сачувана су сва стабла Колоније, на месту где се некада налазио обични пешчаник данас се налази прелепа фонтана, изграђене су нове модерне пешачке комуникације док су сви колски путеви асфалтирани. 

Централни део Колоније који краси парк је опремљен новим клупама и мобилијаром који боравак у њему чини пријатнијим а додатну лепоту овом амбијенту дају и камене скулптуре које са мноштвом украсних форми дрвећа и шибља, употпуњавају изглед Колоније.

На месту где су се налазили ливадски травњаци, данас се налазе уређена дворишта непокретности, којима Друштво управља, а која красе неговани травњаци са уграђеним аутоматским заливним системом.

Поред унапређења визуелног изгледа Колоније, уређено је и двориште управне зграде Друштва. Израђена је нова пешачка стаза као и посебан део за предах током летњих месеци. Главни прилаз објекту је оплемењен вештачким потоком који се завршава рибњаком са украсним рибицама. Неговани травњак у дворишту истиче у први план несвакидашњу цветну вегетацију.

Садашњи изглед Колоније је резултат залагања стручних служби Друштва и напорног рада на одржавању ове зелене оазе у srcу града.

diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd