VESTI

Newsletter – JUL 2020. godine

Newsletter 07/20

Kompletan dokument možete preuzeti u PDF formatu

Preuzmite

30.07.2020.Newsletter

Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd se bavi upravljanjem, izdavanjem u zakup i održavanjem nekretnina u vlasništvu Republike Srbije, prvenstveno namenjenih za potrebe smeštaja diplomatske i međunarodne poslovne zajednice u Republici Srbiji, kao i domaćih pravnih i fizičkih lica.

Održavanje kvaliteta usluga i neprekidan rad na njihovom daljem unapredjenju, negovanje tradicionalno dobrih odnosa sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavnicima u Beogradu, ispunjenje očekivanja aktuelnih domaćih i stranih korisnika i pridobijanje novih, vrednosti su kojima Dipos konstantno teži u svom radu i poslovanju.

Tokom jula meseca 2020. godine, nacionalni dan državnosti obeležilo je nekoliko stranih država čija diplomatsko-konzularna predstavništva u Republici Srbiji ostvaruju dugogodišnju saradnju sa Dipos d.o.o.

U ovogodišnjem julskom izdanju Dipos elektronskog biltena informišemo vas o kojim se to diplomatskim misijama radi, bliže vas upoznajemo sa istorijskim činjenicama i značajem bilateralnih odnosa Sjedinjenih Američkih Država, Republike Francuske i Crne Gore sa Republikom Srbijom.

Takođe, u julskom elektronskom Dipos biltenu ćete saznati, zašto je Ambasada Kraljevine Kambodže u Beogradu u potrazi za adekvatnim prostorom za kancelarije Ambasade izabrala upravo Dipos i nama poklonila poverenje kada je u pitanju izdavanje nekretnina u zakup i pružanje pratećih usluga.

Pored toga, u julskom elektronskom Dipos biltenu možete se bliže informisati šta Dipos na tržištu nekretnina izdvaja od konkurencije i po čemu je jedinstven, kao i koja je prednost biti naš klijent.